Blog

Home / Blog
Couple in unfinished building. Woman and men dreaming about apartment renovation
Prawo cywilne

Roszczenia przysługujące właścicielowi mieszkania (nieruchomości) nabywającemu je z rynku pierwotnego z tytułu wad / szkód w nim powstałych. Część 5

CZ. V – ROSZCZENIA WZGLĘDEM UBEZPIECZYCIELA Wstęp Ostatni wpis na blogu jest poświęcony tematyce roszczeń przysługujących właścicielowi nieruchomości względem ubezpieczyciela, w sytuacji w której w mieszkaniu / domu doszło do ujawnienia się wady / powstania szkody za którą, co do zasady, odpowiedzialność winien ponieść deweloper (nieruchomość nabyta z rynku pierwotnego).

Czytaj więcej
Couple in unfinished building. Woman and men thinking about apartment renovation
Prawo cywilne

Roszczenia przysługujące właścicielowi mieszkania (nieruchomości) nabywającemu je z rynku pierwotnego z tytułu wad / szkód w nim powstałych. Część 4

CZ. IV – Odszkodowanie – odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu) – art. 471 k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c. Wstęp Kolejny wpis na blogu jest poświęcony tematyce odpowiedzialności odszkodowawczej dewelopera za szkodę, która jest konstruowana w oparciu o przepisy art. 471 k.c. w zw. z art. 361 § 2

Czytaj więcej
Couple in unfinished building. Woman and men thinking about apartment renovation
Prawo cywilne

Roszczenia przysługujące właścicielowi mieszkania (nieruchomości) nabywającemu je z rynku pierwotnego z tytułu wad / szkód w nim powstałych. Część 3

CZ. III – ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY DEWELOPERSKIEJ. Kolejny wpis na blogu został poświęcony tematyce zagadnień związanych z roszczeniami jakie przysługują właścicielowi nieruchomości na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czytaj więcej
Couple in unfinished building. Woman and men thinking about apartment renovation
Prawo cywilne

Roszczenia przysługujące właścicielowi mieszkania (nieruchomości) nabywającemu je z rynku pierwotnego z tytułu wad / szkód w nim powstałych. Część 2

CZ. II – GWARANCJA. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację poprzedniego wpisu, który został poświęcony tematyce rękojmi, w aspekcie zagadnień związanych z roszczeniami jakie przysługują właścicielowi nieruchomości nabywającemu je z rynku pierwotnego, w sytuacji w której ujawnią się w nim wady.

Czytaj więcej
Couple in unfinished building. Woman and men thinking about apartment renovation
Prawo cywilne

Roszczenia przysługujące właścicielowi mieszkania (nieruchomości) nabywającemu je z rynku pierwotnego z tytułu wad / szkód w nim powstałych. Część 1

CZ. I – RĘKOJMIA. Niniejszy wpis na blogu został poświęcony tematyce zagadnień związanych z roszczeniami jakie przysługują właścicielowi nieruchomości nabywającemu je z rynku pierwotnego, w sytuacji w której ujawnią się w nim wady / szkody. W tym wpisie omówię instytucję rękojmi. Zapraszam do lektury.

Czytaj więcej

Jak mogę ci pomóc?

Skontaktuj się ze mną lub odwiedź moją kancelarię
Kategorie wpisów
Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit
Telegram