Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Administratorem danych osobowych jest Michał Łyczba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Łyczba, ul. Katowicka 3/2, 41-600 Świętochłowice, tel.: 603 191 977, e-mail: m.lyczba@ml-kancelaria.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzonym sklepem internetowym. Przetwarzanie w/w danych w niezbędnym zakresie jest podyktowane umożliwieniem składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego.

Przetwarzane dane są jedynie w zakresie koniecznym do zrealizowania przedmiotowego zamówienia oraz w związku z działaniami księgowymi.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich.

Zapytania użytkowników:

Wszelkie zapytania związane z kwestiami polityki prywatności, ochrony danych prosi się kierować pod adres mailowy: m.lyczba@ml-kancelaria.pl.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy przetwarzanych danych:

Celem zapewnienia sprawnego działania sklepu internetowego, Administrator może przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny (zamieszkania) oraz adres IP.

W trakcie przeglądania strony internetowej Administratora mogą być zbierane dane (pliki „cookies”), nazwa domeny, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, informacja o adresie IP, lokalizacja geograficzna.

W celu realizacji zamówienia poprzez sklep internetowy będą Państwo proszeni o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego.

Pozostali odbiorcy danych osobowych:

Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania (w prawnie uzasadnionych przypadkach) pozyskanych danych podmiotom zewnętrznym np. firmom obsługującym proces płatności, firmom informatycznym, firmie zapewniającej obsługę księgową, sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym.

Pozostałe uprawnienia użytkowników i kwestie RODO:

W przypadkach przepisanych przez prawo użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych (art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO);
  2. prawo sprostowania danych (art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO);
  3. prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
  4. prawo ograniczenia danych (art. 18 RODO);
  5. prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO);
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

 

W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem.

Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Administrator informuje, że Państwa dane nie będą przetwarzane z momentem likwidacji sklepu internetowego. Dane nie będą także przetwarzane, jeśli zażądacie Państwo usunięcia Państwa danych (a odrębny przepis prawa nie będzie zobowiązywał Administratora do udzielenia odmowy na Państwa żądanie).

Równocześnie Administrator nie określa okresu przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa podatkowego.