Wzór reklamacji od decyzji ubezpieczyciela wraz z omówieniem

99,00 

Poprzednia najniższa cena: 99,00 .

Poniżej prezentuję Państwu wzór reklamacji (odwołania) od decyzji ubezpieczyciela w której wypłacił on na rzecz osoby poszkodowanej zaniżoną kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kategoria:

Opis

Poniżej prezentuję Państwu wzór reklamacji (odwołania) od decyzji ubezpieczyciela w której wypłacił on na rzecz osoby poszkodowanej zaniżoną kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wzór ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, w której osoba poszkodowana w wypadku samochodowym (nie zawiniła rzeczonemu zdarzeniu) zgłosiła ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, że w związku z zaistniałym zdarzeniem została jej wyrządzona krzywda i szkoda. W świetle powyższego domaga się ona przyznania na swoją rzecz odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w stosownej wysokości, które w jej ocenie zostały przez ubezpieczyciela zaniżone.

Z praktyki wynika, że często ubezpieczyciele nie kwestionując roszczenia osoby poszkodowanej co do zasady, wypłacają na jej rzecz kwotę odszkodowania / zadośćuczynienia / renty w zaniżonej wysokości. W takiej sytuacji warto w pierwszej kolejności po otrzymaniu niesatysfakcjonującej Państwa decyzji ubezpieczyciela złożyć od niej odwołanie. Jeśli zaś po ponownym rozpoznaniu Państwa sprawy decyzja ubezpieczyciela będzie dla Państwa niekorzystna, można skierować Państwa roszczenie na drogę powództwa sądowego lub do Rzecznika Finansowego, bacząc przy tym, aby przedmiotowa sprawa nie uległa przedawnieniu.

W tym miejscu wskazać należy, że ogólne zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela wynikają z art. 822 kodeksu cywilnego w którym wskazano, że: Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Nadto w niniejszej sprawie odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie wynikać również z art. 34 ust. 1 ustawy w którym wskazano, że: (…) Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. (…). Zaś co do samych podstaw prawnych dotyczących odpowiedzialności sprawcy za szkodę na osobie poszkodowanej i wyrządzonej jej krzywdzie (które stosuje się odpowiednio względem ubezpieczyciela), to upatrywać ich w art. 444 i 445 kodeksu cywilnego.

W razie wątpliwości, proszę o kontakt po zakupie wzoru.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.